Kết quả tìm kiếm "máng xích nhựa cuốn cáp điện"

Kết quả tìm kiếm

Có 155 kết quả của từ khóa "máng xích nhựa cuốn cáp điện"

XÍCH BĂNG TẢI TAY GÁ
XÍCH BĂNG TẢI TAY GÁ

Xích tải công nghiệp.
Kí hiệu mã hàng: OCM
Hãng sản xuất: OCM Chain co.,LTD
Xuất xứ: Made in Japan
Chuẩn loại: Xích tải tiêu chuẩn
1. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) A1...

XÍCH TẢI CÓ GẮN BÁT
XÍCH TẢI CÓ GẮN BÁT

Xích tải công nghiệp
Kí hiệu mã hàng: TSUBAKI
Hãng sản xuất: TSUBAKI Chain co.,LTD
Xuất xứ: Made in Japan
Chuẩn loại: Xích tải tiêu chuẩn
1. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) A1...

XÍCH CÔNG NGHIỆP CÓ GẮN BÁT
XÍCH CÔNG NGHIỆP CÓ GẮN BÁT

XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) A1
2. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) K1
3. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) SA1
4. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) SK1
5. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WA1, WA2
6. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WK1, WK2...

XÍCH TẢI GẮN TAI GÁ
XÍCH TẢI GẮN TAI GÁ

Xích tải công nghiệp
Kí hiệu mã hàng: OCM/TSUBAKI
Hãng sản xuất: OCM/TSUBAKI Chain co.,LTD
Xuất xứ: Made in Japan
Chuẩn loại: Xích tải tiêu chuẩn
1. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) A1...

XÍCH TẢI GẮN TAI GÁ
XÍCH TẢI GẮN TAI GÁ

Tên sản phẩm: Xích tải công nghiệp.
Kí hiệu hãng: Tsubaki JP
Hãng sản xuất: Tsubaki Chain co.,LTD
Xuất xứ: Made in Japan
Chuẩn loại: Xích tải tiêu chuẩn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÍCH BƯỚC ĐÔI CON LĂN NHỎ, CON LĂN LỚN...


Sản phẩm

Online