Kết quả tìm kiếm "nhông inox"

Kết quả tìm kiếm

12
Có 17 kết quả của từ khóa "nhông inox"

NHÔNG INOX CÔNG NGHIỆP
NHÔNG INOX CÔNG NGHIỆP

Mã Sản phẩm: Đĩa xích công nghiệp vật liệu inox 304-SUS
Hsx: Maxton/ Donghua/ GC VN
Xuất xứ: China, Nhật bản.
Gia công đk trục, then, ốc cấy.
Đĩa xích : 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy, 4 dãy, 5 dãy, 6 dãy
Thông số kỹ thuật tham khảo tiêu...

NHÔNG XÍCH
NHÔNG XÍCH

- Các dạng nhông đĩa xích công nghiệp:
1/ Loại có vai ( CÙI ) 1 bên
2/ Loại có vai ( CÙI ) 2 bên
3/ Loại không có vai ( CÙI ), miếng.
- nhông xích công nghiệp - đĩa phẳng - nhóm B:
- nhông xích công nghiệp - đĩa phẳng - nhóm C:...

NHÔNG CÔNG NGHIỆP
NHÔNG CÔNG NGHIỆP

Mã Sản phẩm: Đĩa xích công nghiệp
Hsx: Maxton/ Donghua/ Tsubaki
Xuất xứ: China, Nhật bản.
Tình trạng: Có sẵn, mới 100%
Gia công đk trục, then, ốc cấy.
Đĩa xích : 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy, 4 dãy, 5 dãy, 6 dãy...

NHÔNG CÔNG NGHIỆP
NHÔNG CÔNG NGHIỆP

- Trong đó theo số dãy xích thì nhông cũng hỗ trợ chia :
+ Nhông xích đĩa đơn
+ Nhông xích đĩa kép
+ Nhông xích đĩa 3, 4, ...
nhông bản A mã nhông bản B mã nhông bản C
TRUNG VIET CO.,LTD...

NHÔNG CÔNG NGHIỆP
NHÔNG CÔNG NGHIỆP


Mã Sản phẩm: Đĩa xích công nghiệp
Hsx: Maxton/ Donghua/ Tsubaki
Xuất xứ: China
Tình trạng: Có sẵn, mới 100%
BÁNH RĂNG XÍCH 50...

Nhông xích tải
Nhông xích tải

Mã Sản phẩm: Đĩa xích công nghiệp
Hsx: Maxton/ Donghua/ Tsubaki
Xuất xứ: China, Nhật bản.
Tình trạng: Có sẵn, mới 100%
Gia công đk trục, then, ốc cấy.
Đĩa xích : 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy, 4 dãy, 5 dãy, 6 dãy...

BÁNH NHÔNG CÔNG NGHIỆP
BÁNH NHÔNG CÔNG NGHIỆP

Mã Sản phẩm: Đĩa xích công nghiệp
Hsx: Maxton/ Donghua/ Tsubaki
Xuất xứ: China, Nhật bản.
Tình trạng: Có sẵn, mới 100%
Gia công đk trục, then, ốc cấy.
Đĩa xích : 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy, 4 dãy, 5 dãy, 6 dãy...

NHÔNG XÍCH TẢI
NHÔNG XÍCH TẢI

- nhông xích công nghiệp
- nhông xích công nghiệp - đĩa phẳng - nhóm B:
- nhông xích công nghiệp - đĩa phẳng - nhóm C:
1- LOẠI ĐĨA CÓ VAI 1 BÊN 2- LOẠI ĐĨA CÓ VAI 2 BÊN
3- LOẠI ĐĨA KHÔNG CÓ VAI ( PHẲNG)
TRUNG VIET CO.,LTD...

NHÔNG XÍCH TẢI
NHÔNG XÍCH TẢI

Mã Sản phẩm: Đĩa xích công nghiệp
Hsx: Maxton/ Donghua/ Tsubaki
Xuất xứ: China, Nhật bản.
Tình trạng: Có sẵn, mới 100%
Gia công đk trục, then, ốc cấy.
Đĩa xích : 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy, 4 dãy, 5 dãy, 6 dãy...

NHÔNG XÍCH
NHÔNG XÍCH

BÁNH RĂNG XÍCH ĐÔI 120
Bước xích (P) : 38.1 mm
Bề rộng con lăn (W) : 25.4 mm
Đường kính con lăn (Dr) : 22.23 mm
Bề dày răng (T) : 22.7 mm (M: 68.1 mm)
​Vật liệu : Thép Cacbon cơ khí, S45C...


12

Sản phẩm

Online